Hennie Gouders-Kleijnen

Coach & E.E.N.® therapeut

Algemene voorwaarden

Zorgvrager

Om de positie van de zorgvrager te versterken, zijn de belangrijkste rechten en plichten van zowel cliënt als zorgverlener vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Wanneer een cliënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst tussen hen.

De zorgvrager heeft een aantal plichten:

  1. De cliënt moet de zorgverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze een
    goede (werk)diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven;
  2. De cliënt dient zo veel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en binnen
    redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener op te volgen.

De cliënt heeft recht op informatie over de behandeling, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. Deze informatie moet in begrijpelijke taal gegeven worden, zodat de zorgvrager daarmee een weloverwogen beslissing kan nemen. De zorgvrager beslist zelf of hij/zij al dan niet door de zorgverlener wordt behandeld. De zorgverlener verwijst indien noodzakelijk naar een arts / specialist.

Behandelovereenkomst

Iedere cliënt vult voorafgaand aan de behandeling een formulier in met gegevens t.b.v. de behandeling. Met het insturen van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Hiermee geeft u aan dat u heeft gekozen voor behandeling door de therapeut. Voor de behandeling van minderjarige kinderen (tot 16 jaar) geldt dat van de gezag dragende ouders /voogden een handtekening op het formulier ter toestemming (behandelovereenkomst) vereist is. Ook geeft u met het insturen van het formulier aan dat u de pagina over de Algemene verordening gegevensbescherming van de praktijk heeft gelezen en dat u de therapeut toestemming geeft voor het aanleggen en bijhouden van een dossier.

Therapeut

Als therapeut ben ik aangesloten bij CAT (collectief alternatieve therapeuten) en sta ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ® en ben onderhevig aan TCZ-tuchtrecht.

Afspraken

Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen ten minste 48 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, kunnen de kosten voor een consult gewoon in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur thuis.

Betaling

Consulten kunnen direct contant worden betaald.

Contact met arts of specialist

Het spreekt voor zich dat u bij ernstige klachten uw arts of specialist dient te (blijven) raadplegen en dat de aanvullende ondersteuningen niet ter vervanging van uw bestaande reguliere medicatie bedoeld zijn.

KvKnr: 6107681300   CAT: CM2559-19-08-19
BTWnr: 156869871B01   RBCZ: 190113R
IBAN: NL78ABNA0626436212   AGB: 90106398
    AGB-praktijkcode: 90065627

 

CAT  image2    image.png 

Copyright © Hennie Gouders-Kleijnen 2014
website gebouwd door site42 webdesign uit Limburg bouwt betaalbare websites op maat