Hennie Gouders-Kleijnen

Coach & E.E.N.® therapeut

energetische behandeling

Een techniek waarin Chakra-diagnostiek, Polariteiten en Magnetiseren met elkaar gecombineerd worden. Een techniek waarbij uw energetische balans op fysiek, mentaal en spiritueel niveau hersteld wordt.

Elk mens beschikt over een fysiek lichaam, een chakrasysteem en een menselijk energieveld (M.E.V., ook wel 'aura' genoemd). Deze drie elementen zijn met elkaar in balans en zij werken constant in- en door elkaar heen.  Dit houdt in dat fysieke ('lichamelijke') processen synchroon plaatsvinden in het aura en dat processen die zich op fijnstoffelijk energetisch niveau in de aura afspelen ook tot uitdrukking (kunnen) komen in het lichaam. Het chakrasysteem is in feite een buitenzintuiglijk informatiesysteem dat functioneert op het grensgebied van lichaam en aura. Met dit systeem wisselt elk mens bewust dan wel onbewust informatie en energie uit met zijn/haar (directe) omgeving.

Doordat de mens constant energie en informatie uitwisselt met zijn omgeving kan er zowel op fysiek als op fijnstoffelijk niveau een energetische 'vervuiling' ontstaan. Deze vervuiling kan leiden tot een disbalans in het hele systeem, waardoor energieblokkades kunnen ontstaan en men zich 'niet lekker in zijn vel' voelt of zelfs ziek kan worden (op zowel fysiek, mentaal al spiritueel niveau).

De 'polariteitstechniek' (ontwikkeld door dr. Randolph Stone) gaat uit van de gedachte dat ons lichaam, net zoals de aarde, over polen beschikt die geladen zijn. De bovenkant van ons lichaam is 'positief' geladen en onze voeten hebben een 'negatieve' lading. Door de polariteitsenergie langs de meridianen te leiden brengt de behandelaar de polen met elkaar in verbinding en kan de Qi (Chi, Prana) vrij stromen. Dit doet hij/zij door de handen op verschillende reflexpunten van het lichaam te leggen. Hierdoor kan de energie tussen de geblokkeerde gebieden weer in balans komen.

Bij een behandeling kunt u uw kleding aanhouden. Maak kennis met deze ontspannende en balancerende methode voor slechts € 40,- voor de eerste proefbehandeling. Behandelingen kunnen naar behoefte eventueel gecombineerd worden met coachingsgesprek en/of een natuurgeneeskundig consult.

Copyright © Hennie Gouders-Kleijnen 2014
website gebouwd door site42 webdesign uit Limburg bouwt betaalbare websites op maat