Hennie Gouders-Kleijnen

Coach & E.E.N.® therapeut

Technieken & Ontwikkelingen

ECLECTISCHE ENERGETISCHE NATUURGENEESKUNDE (E.E.N.®)

Eclectisch betekent dat er wordt gewerkt vanuit de verschillende geneeskundige systemen in de wereld en deze samen te brengen als één algehele therapie. Deze geneeskunde werkt met het bewustzijn, de emotionele en de fysieke laag. Wanneer men het heeft over bewustzijn wordt hiermee bedoelt de chakra’s, gedachten en overtuigingen die een mens heeft. Deze komt uit de Indiase geneeskunde (Ayurveda). De emoties komen uit de Chinese geneeskunde. Bij het fysieke stuk maken we gebruik van polsdiagnostiek om zo de oorzaak van klachten te achterhalen. Dit is een techniek vanuit de Westerse geneeskunde. Al deze 3 lagen samen vormen het zogenoemde eclectische deel (integrale geneeskunde). Anders gezegd: zorgen voor dat lichaam, geest en ziel in balans zijn (eenheidsbewustzijn). Men kijkt dus verder dan alleen het fysieke stukje van de mens. Men kijkt naar het ‘geheel’ als mens, wat een bredere kijk op gezondheid geeft. 

DE E.E.N.® THERAPIE EN DE 5 ELEMENTEN 

De E.E.N.® THERAPIE en de 5 elementen geeft op een eenvoudige manier handvatten, om met zaken die spelen (of hebben gespeeld) in je leven om te leren gaan. Het zorgt voor meer bewustzijn. Je wordt bewust waarom je juist die fysieke/emotionele of mentale klachten hebt en hoe hier mee om te gaan en belangrijker hoe dit om te buigen zodat je weer in belans komt.

Als therapeut heb ik ervaring opgedaan in het werken met beide therapieën, zowel de 5 elementen therapie (afgelopen 5 jaar in mijn praktijk) als de  E.E.N.® therapie (afgelopen 4 jaar). Mijn bevinding is dat de effectiviteit het hoogst is wanneer je beide therapieën combineert. Enerzijds om de simpele uitleg en de herkenbaarheid van de emoties van de 5 elementen en anderzijds voor de energetische oefeningen/ademhalingsoefeningen/ontspanningsoefeningen en meditaties van de E.E.N.® therapie die je meteen dagelijks kunt toepassen in je leven.

Beiden therapieën werken met het oplossen van blokkeerde chakra’s/energievelden en fysieke velden. De 5 elementen maken de situatie tastbaar en de E.E.N.® therapie creëert de mogelijkheid om inzicht te krijgen en bewust te worden van je eigen processen die er op dat moment spelen.

TRANSACTIONELE ANALYSE (TA)

De TRANSACTIONELE ANALYSE is een theorie die de (ontwikkeling van) de menselijke psyche weergeeft en aangeeft hoe communicatie tussen mensen verloopt. Mensen reageren, vanuit hun eigen achtergrond, continue op elkaar: continue transacties.
TA helpt om te analyseren wat er gebeurt tijdens dit proces. Door deze patronen inzichtelijk te maken, kunnen mensen meer grip krijgen op wat er gaande is.

INNER CHILD

INNER CHILD (innerlijk kind), is een concept dat gebruikt wordt in de populaire psychologie en dat uitgaat van de aanwezigheid van een kind aspect in de psyche van de mens, als een onafhankelijk werkend systeem.
INNER CHILD helpt om de spontaniteit, het intuïtieve en de vrijheid van het kind aspect weer wakker te maken en te kunnen gebruiken.

VOICE DIALOGUE

VOICE DIALOGUE vergroot het inzicht in je eigen psychische processen, zodat je toegang krijgt tot je kwaliteiten, een vrijer en evenwichtiger mens kunt worden. Tevens leer je echte keuzes maken i.p.v. volgens gewoontepatronen te handelen. Een belangrijk effect is vaak dat cliënten milder worden t.o.v. zichzelf en anderen, omdat ze op een diepgaande manier leren accepteren dat ze zijn zoals ze zijn: mensen van vlees en bloed, mét een aantal 'eigenaardigheden'.

INNERLIJKE CRITICUS

De INNERLIJKE CRITICUS lijkt op een stukje spiegel dat ons een verwrongen beeld laat zien. Hij is die innerlijke stem die ons bekritiseerd en op een minachtende manier over ons praat. Hij ontwikkelt zich al vroeg in ons leven en neemt de kritiek van de mensen om ons heen en de verwachtingen van de maatschappij waarin we leven in zich op.
Ieder mens wordt geboren met een psychische vingerafdruk, gedragen door ons unieke ik van het eerste uur, het Kwetsbare Kind, dat ons hele leven bij ons zal zijn. Als baby zijn we uiterst gevoelig en staan we helemaal open voor alles wat er rondom ons en met ons gebeurt. Voor de liefde en de zorg die we nodig hebben om in leven te blijven zijn we totaal afhankelijk van anderen. Zonder de juiste zorg zullen we de volwassenheid niet halen. Om aan die behoeften te beantwoorden, ontwikkelen we een persoonlijkheid die ons zowel beschermt als aantrekkelijk maakt voor anderen. Die persoonlijkheid is samengesteld uit een groep sub-persoonlijkheden of ikken, die ons helpt in onze omgeving te passen. Die ikken worden 'primaire ikken 'genoemd omdat ze van primair belang zijn in ons leven. Ze bepalen wie we zijn en hoe we handelen. Naarmate we deze primaire ikken ontwikkelen, raken we verwijderd van onze psychische vingerafdruk en passen ons aan de wereld om ons heen.
Werken met de Innerlijke Criticus heeft als doel om hierin inzicht te krijgen en je ervan los te maken. Je leert o.a.: passende grenzen te stellen, een scherper concentratievermogen op te bouwen, gebeurtenissen en gevoelens ongeëmotioneerd te analyseren, zonder jezelf of anderen iets te verwijten, creatiever te zijn , jezelf bevrijden van angst en schaamte, stimuleren in de groei aan jezelf.

FOCUSSEN

FOCUSSEN is een lichaamsgericht proces van jezelf gewaarworden en van innerlijke groei. Het is een proces van respect voor de wijsheid binnenin je, waarbij je je bewust wordt van die dieperliggende laag van weten die zich via je lichaam kenbaar maakt. Als je naar je lijf luistert, leidt dit tot inzicht, lichamelijke ontspanning en positieve veranderingen in je leven. Je gaat jezelf beter begrijpen, je gaat je beter voelen en je gaat je leven meer zo inrichten als je het zelf wilt.

EMDR

EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING. EMDR is gericht op het onschadelijk maken van herinneringen aan oude, negatieve gebeurtenissen die het hier en nu beïnvloeden. Denk hierbij aan echtscheidingen, een overval, pesten, slapeloosheid, angsten etc. De meest aannemelijke hypothese is dat EMDR eigenlijk spontaan leidt tot contraconditionering. Terwijl de cliënt zich concentreert op de nare herinnering, wordt hij afgeleid door de stimuli. Ikzelf maak gebruik van tikken op de benen. Het brein gaat dan automatisch zoeken of het tikken 'gevaar' betekent, maar geeft al vrij snel aan dat alles oké is, waarop het lichaam zich ontspant. Zo ontstaat er een botsing tussen de emotioneel beladen herinnering en het ontspannen gevoel. Je wordt als het ware opnieuw geprogrammeerd. Aan de beladen herinnering wordt nu een ontspannen en veilig gevoel gekoppeld.

Uit onderzoek blijkt dat 90 % van de mensen die met EMDR behandeld worden er blijvend van op knappen. Bijzonder is ook dat daarmee ook de fysieke klachten verdwijnen en men zich vaak lichter en beduidend minder 'belast' voelt. Deze methode is tevens zeer geschikt voor kinderen.

MINDFULNESS

MINDFULNESS is een manier om met het leven om te gaan. Een inspiratie om intenser van het leven te genieten. We doen onze dagelijkse bezigheden op onze automatische piloot. Op het werk, bij het opstaan, in de auto, in de keuken. We missen zo het contact met wat het leven te bieden heeft. Hier en nu. Dat ervaar je door wat je in je lichaam kunt voelen, en wat je zintuigen kunnen ervaren. We missen op die manier de sprankel; een bepaalde vitaliteit. De kleur, smaak en klank van dingen. Het plezier van je lichaam.

Met Mindfulness ben je niet in gedachten, maar zie je dat je gedachtes hebt. Dat is een wereld van verschil. Je identiteit staat buiten de gedachten. In vrijheid, niet gevangen in gedachten. Met Mindfulness trainen we onze bewustzijnsspieren. Dit heeft ook een groot effect op stress.

MEDITATIE

MEDITATIE kan de hersenen op talrijke positieve manieren beïnvloeden. De fysieke gevolgen van even ergens rustig zitten en op je innerlijk concentreren blijken onvoorstelbaar veelomvattend te zijn. Het heeft lang geduurd voordat dit raadsel werd opgelost. Onderzoekers moesten opboksen tegen de westerse aanname dat meditatie een mystieke of op zijn best een religieuze praktijk was. Tegenwoordig beseffen we dat door meditatie zowel de prefrontale cortex – de zetel/ontvanger van het hoger denken – wordt geactiveerd als ook de vrijlating van neurotransmitters wordt gestimuleerd, met inbegrip van dopamine, serotonine, oxytocine en hersenopiaten. Al deze stoffen, die van natura in de hersenen voorkomen, kunnen we koppelen aan verschillende aspecten van geluk. Dopamine heeft een kalmerende uitwerking; serotonine wordt verbonden aan een groter gevoel van eigenwaarde; oxytocine wordt inmiddels als het genotshormoon beschouwd (met hogere concentraties als iemand seksueel opgewonden is); opiaten zijn de lichaamseigen pijnstillers die onder andere het roesgevoel veroorzaken die sporters na een zware inspanning kennen. Als we door meditatie een hogere concentratie van dit soort neurotransmitters teweeg kunnen brengen, ligt het voor de hand dat meditatie ook een doeltreffender manier moet zijn om de predispositie van de hersenen voor geluk te beïnvloeden. Er bestaat geen enkel geneesmiddel dat gelijktijdig de gecoördineerde vrijlating van al deze stoffen kan choreograferen.

ENERGETISCHE BEHANDELING

Een techniek waarin Chakra-diagnostiek, Polariteiten en Magnetiseren met elkaar gecombineerd worden. Een techniek waarbij uw energetische balans op fysiek, mentaal en spiritueel niveau hersteld wordt.

Elk mens beschikt over een fysiek lichaam, een chakrasysteem en een menselijk energieveld (ook wel aura genoemd). Deze drie elementen zijn met elkaar in balans en zij werken constant in- en door elkaar heen. Dit houdt in dat fysieke( lichamelijke) processen synchroon plaatsvinden in het aura en dat processen die zich op fijnstoffelijk energetisch niveau in de aura afspelen ook tot uitdrukking ( kunnen ) komen in het lichaam. Het chakrasysteem is in feite een buitenzintuiglijk informatiesysteem dat functioneert op het grensgebied van lichaam en aura. Met dit systeem wisselt elk mens bewust dan wel onbewust informatie en energie uit met zijn/haar (directe) omgeving.

Doordat de mens constant energie en informatie uitwisselt met zijn omgeving kan er zowel op fysiek als op fijnstoffelijk niveau een energetische 'vervuiling' ontstaan. Deze vervuiling kan leiden tot een disbalans in het hele systeem, waardoor energieblokkades kunnen ontstaan en men zich 'niet lekker in zijn vel' voelt of zelfs ziek kan worden( op zowel fysiek, mentaal al spiritueel niveau).

De 'polariteitstechniek'( ontwikkeld door dr. Randolph Stone) gaat uit van de gedachte dat ons lichaam, net zoals de aarde, over polen beschikt die geladen zijn. De bovenkant van ons lichaam is 'positief' geladen en onze voeten hebben een 'negatieve' lading. Door de polariteitsenergie langs de meridianen te leiden brengt de behandelaar de polen met elkaar in verbinding en kan de Qi ( Chi, Prana) vrij stromen. Dit doet men door de handen op verschillende reflexpunten van het lichaam te leggen. Hierdoor kan de energie tussen de geblokkeerde gebieden weer in balans komen.

Bij een behandeling vinden lichte fysieke aanrakingen plaats maar kunt u uw kleding (behalve uw schoenen) aanhouden. Behandelingen kunnen gecombineerd worden met coachingsgesprek en/of een natuurgeneeskundig consult.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

De ontwikkeling van de bewustwording. De nadruk ligt hier op de persoonlijke innerlijke ervaring, op het worden wie je in wezen bent.

Copyright © Hennie Gouders-Kleijnen 2014
website gebouwd door site42 webdesign uit Limburg bouwt betaalbare websites op maat