Hennie Gouders-Kleijnen

Coach & E.E.N.® therapeut

Wat is E.E.N.® therapie?

 

E.E.N.® therapie wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Om te weten of dit ook voor jou geldt raad ik je aan om na te vragen bij je eigen zorgverzekering of je hiervoor in aanmerking komt.

Wat is E.E.N.® therapie?

Om te beginnen is deze therapie een psychosociale en/of natuurgeneeskundige therapie. De afkorting E.E.N. staat voor: Eclectisch Energetische Natuurgeneeskunde. Eclectisch betekent dat er wordt gewerkt vanuit de verschillende geneeskundige systemen in de wereld en daar de eenheid in zien. Deze geneeskunde werkt met het bewustzijn, de emotionele en fysieke laag.

Deze therapie geeft op een eenvoudige manier handvatten, om jou om te leren gaan met zaken waar je tegenaan loopt in jouw leven. Het geeft je meer bewustzijn; je wordt bewust waarom je fysieke/emotionele en/of mentale klachten hebt en samen gaan we aan de slag hoe hier mee om te gaan.

  1. Bewustzijnslaag: Wanneer men het heeft over bewustzijn wordt hiermee bedoeld de gedachten en overtuigingen die een mens heeft. De technieken die we toepassen  om hiermee aan de slag te gaan komen uit de Indiase geneeskunde (Ayurveda).
  2. Emotionele laag: Hiervoor gaan we aan de slag met technieken uit de Chinese geneeskunde.
  3. Fysieke laag: Hierbij maken we gebruik van polsdiagnostiek om de oorzaak van klachten te achterhalen. Deze laatste komt uit de Westerse geneeskunde.

Deze 3 lagen (bewustzijn, emotionele- en fysieke laag) vormen samen het eclectische deel. Met andere woorden; lichaam, geest en ziel zijn in balans (eenheidsbewustzijn).

Deze geneeskunde kijkt dus verder dan alleen het fysieke aspect van de mens. Men kijkt naar de mens in het  ‘geheel’. Dus door technieken te gebruiken vanuit de Indiase, Chinese en Westerse geneeskunde geeft het een bredere en effectievere kijk op gezondheid.

Met als resultaat dat ook het zelfgenezend vermogen in gang wordt gezet. Dit betekent dat je zelf de oplossingen vindt en dat je keuzes gaat maken in wat voor jou belangrijk is zodat het ‘zichzelf’ genezen kan. Dit betekent eigenlijk niet meer dan dat je weer gaat handelen vanuit jouw natuur. Het komt erop neer dat je leert met je eigen waarden en normen om te kunnen gaan, nieuwe dingen kunt creëeren en dit laat zien. Ook leer je weer te vertrouwen en communiceren met je lichaam en wat goed voor je is.

Denk maar eens aan het moment van vanochtend, hoe ben je uit je bed gekomen? en wat heb je als eerste gedaan? En wat is je antwoord hierop? Zorg jij eerst dat je ’s morgens je bewust bent van je lichaam bent of zit je al in gedachten in de auto naar je werk?

Ik leer jou om weer contact te maken met je lichaam, geest en ziel (je ware zelf), door je lichaam energetisch te voeden, zodat blokkades opgelost kunnnen worden.

“We veranderen anderen door onszelf te veranderen, door te begrijpen wat we gecreëerd hebben”

E.E.N.® therapie in combinatie met de 5 elementen

Door ervaringen op te doen van zowel de 5 elementen therapie (afgelopen 5 jaar in mijn praktijk) en de E.E.N.® therapie (afgelopen 4 jaar) heb ik ervaren dat de effectiviteit het hoogst is wanneer je beide therapieën combineert. Enerzijds om de simpele uitleg en de herkenbaarheid van de emoties van de 5 elementen en anderzijds voor de energetische oefeningen/ademhalingsoefeningen/ontspanningsoefeningen en meditaties van de E.E.N.® therapie die je meteen dagelijks kunt toepassen in je leven.

Beiden therapieën werken met het oplossen van blokkeerde chakra’s/energievelden en fysieke velden. De 5 elementen maken de situatie tastbaar en de E.E.N.® therapie creëert de mogelijkheid om inzicht te krijgen en bewust te worden van je eigen processen die er op dat moment spelen.

Door de toevoeging van de E.E.N.® energetica wordt je ondersteunt in jouw proces, waarbij de energetica ervoor zorgt dat je in een hogere bewustzijnstoestand terecht komt zodat de herinneringen/emoties kunnen worden verwerkt.

Onderzoek laat zien dat deze vorm van therapie door clienten als goed en zelfs als uitstekend wordt ervaren. Er wordt aangeven dat de mentale/emotionele en fysieke toestand positief is veranderd. Cliënten geven aan dat ze grootste veranderingen ervaren in hun mentale toestand met een score van maar liefst 80%. Ook geven ze aan dat hun emotionele en fysieke significant is verbeterd met 60%.

Kortom door de E.E.N.® energetica wordt een algehele verbetering ervaren op het mentale/emotionele en fysieke vlak.

De E.E.N.® therapie scoort met een 100% aanbeveling.

Belangrijk bij deze therapie is dat je zelf aan het werk gaat. Je zult direct effect ervaren op je gemoedstoestand, op zowel mentaal, emotioneel en fysiek vlak.

Een nieuwe therapie voor mens en gezondheid!

Copyright © Hennie Gouders-Kleijnen 2014
website gebouwd door site42 webdesign uit Limburg bouwt betaalbare websites op maat